Poniedziałek 03 czerwca

Ten właśnie kamień , który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła”

Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym Kościoła, bo swoją krwią zniszczył mur wrogości dzielący Żydów i pogan, i oddzielający ludzi od Boga. 
Połączył ich w swoim Kościele na podobieństwo wielkiego kamienia składanego u podstaw fundamentu w narożniku budynku, na którym wspierają
 się i łączą dwie zewnętrzne ściany (oznaczające Żydów i pogan). I jedni i drudzy byli sprawcami śmierci Pana. Jedni i drudzy wydali wyrok potępienia:
 w imieniu Żydów Sanhedryn, Piłat w imieniu pogan. Wyrok został wykonany przez pogan – przez rzymskich żołnierzy. Choć byli wrogo nastawieni do siebie,
 to jednak silniejsza od wzajemnej wrogości okazała się ich wspólna nienawiść do wcielonej Miłości. Żydzi i poganie połączyli się wspólną nienawiścią wobec Jezusa.
 Pan przyjął tę nienawiść na siebie i pozwolił przelać swoją krew, ale właśnie przez to stał się kamieniem węgielnym Kościoła.
 Jego Miłość okazała się zwycięska wobec nienawiści i grzechu. Dziś Kościół jest Winnicą Pańską w której pracujemy i z której korzystamy. 
Czy starasz się być dobrym pracownikiem Winnicy Pańskiej?