Poniedziałek 06 marzec

 

<<Nie sądźcie >>

Czas wielkiego postu to czas gdzie wyrzekamy się różnych rzeczy , to czas naszej przemiany . Sami prosimy Pana o wiele, ale dla innych nie jesteśmy wyrozumiali. Często wydajemy o nich sądy, a nasza krytyka jest ostra i bezlitosna. Zabijamy w nich ducha człowieka wprowadzając lęk w ich serca, dlatego żyją oni w ciągłej bojaźni i presji , bojąc się kolejnej krytyki. Świat staje się miejscem, gdzie nie żyjemy, tylko walczymy o przetrwanie. Jezus poucza nas aby nie sądzić,bo każda krytyka wyzwala w osądzanym odwet i wszystko wraca do nas. Cała dzisiejsza ewangelia przesycona jest tym, że to my mamy czuwać nad naszymi czynami i być dobrymi. Czterostopniowe jest robienie komuś krzywdy i czterostopniowa odpłata . Więc nie czyńmy nikomu krzywdy, nie osądzajmy, nie potępiajmy, ale dawajmy i odpuszczajmy, a wtedy będzie dane nam miarą ubitą, dobrą, utrzęsioną i wypełnioną po brzegi. Bądźmy miłosierni jak Ojciec nasz jest miłosierny. Jezus nas poucza, a każdy kto Jego słucha ma szansę stać się Jego uczniem .