Poniedziałek 1 października


„Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko (…) Lecz Jezus mu odpowiedział: „Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”.


Jezus kolejny raz w odpowiedzi na pytanie uczniów, stawia przed nimi dziecko. Uczniowie, którym zabrakło pokory, podążając za pychą i skupiając się na sobie, czekają aż usłyszą od Jezusa pochwałę, jakieś wyróżnienie. Tymczasem zachowanie Jezusa ponownie przywraca nam obraz tego, kim jesteśmy w oczach Boga – jego umiłowanymi dziećmi. Dlatego Bóg nie oczekuje od nas tego, byśmy brali udział w wyścigu po szczeblach drabiny kariery, wykształcenia, pochodzenia, majętności. Udział w takich „wyścigach” może skończyć się dla nas bolesnym upadkiem, zderzeniem z prawdą, że ze swoich braci i sióstr zrobiliśmy rywali, zamiast towarzyszy życia. Możemy wiele nauczyć się od dzieci – odwagi do szczerego mówienia o tym, co czujemy i myślimy, przyjmowania drugiego człowieka takiego jakim jest, bez bezpodstawnych ocen, ciekawości i fascynacji światem, radości z tak ważnych, w dzisiejszym świecie pozornie błahych spraw jak fakt, że mogliśmy się dzisiaj obudzić, samodzielnie ubrać, wdychać tą piękną jesień. Słowa Jezusa „Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”, jakby wytykają naszą „ułomność” dorosłych – czasem myślimy, że skoro już mamy te kilkadziesiąt lat, możemy patrzeć na innych z góry, przez pryzmat NASZEGO doświadczenia, własnej wiedzy. A Jezus stawia nam za przykład dziecko… Tym samym pokazuje, że mamy być otwarci na drugiego człowieka, być może w końcu pozwolić samemu sobie dostrzec, że ludzie wokół, których dał nam Pan, są dla nas darem, łaską, prezentem, nie podwładnymi naszych racji. Panie, daj nam łaskę miłości do bliźnich, wyrwij z naszych serc skłonność do osądzania. Naucz nas doceniać, zamiast oceniać innych. Pozwól nam Panie w drugim człowieku widzieć Ciebie. W każdym Twoim dziecku, w sercu każdego z nas, bądź uwielbiony Jezu.