Poniedziałek 1 sierpnia

„Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść». Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj”.

Rozmnożenie chleba jest zapowiedzią ustanowienia Eucharystii. Jezus pragnie nakarmić wszystkich, także ciebie i mnie. Jakiego pokarmu najbardziej dziś potrzebujemy? On karmi Pokarmem wiecznym, nieprzemijającym każdego dnia, nie pozostawia nas głodnych. Spójrzmy, jak wielką moc posiada Miłość! Jakże zaskakująca i prowokująca jest odpowiedź Jezusa: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”. Uczniowie skupieni na sobie, nie potrafili poprosić Jezusa o pomoc. A my jak postępujemy? I nas Jezus zaprasza, abyśmy ufając Mu, dzielili się. Św. Jan Paweł II mówił, że: „Bogatym jest nie ten, kto posiada, lecz ten, kto »rozdaje«, kto zdolny jest dawać”. Jezu, otwórz nasze serca na Twoje działanie!