Poniedziałek 10 Czerwca

Mt 5 /1-12

<<osiem błogosławieństw >>

Miłość Boga jest wierna, trwała, niezawodna i gotowa do największych poświęceń . Dlatego domaga się ona od nas naszej odpowiedzialności. Pan błogosławi nas każdego dnia , dlatego też my powinniśmy błogosławić każdego, bo jest to także dla nas błogosławieństwo. Każdy człowiek któremu jest dobrze potrafi odpłacić tym samym czyniąc dobro. Samo błogosławieństwo nie jest pochwałą marnoty czy niezaradności , lecz jest dla nas zachętą by patrzeć głębiej i dalej. Zwykły uśmiech, dobre słowo tak wiele znaczą. Potrafią one rozjaśnić najciemniejsze chmury naszej codzienności. Jezus tłumaczy nam , że błogosławieństwo którym obdarzamy innych ludzi , to droga do naszego zbawienia. Krocząc drogą ośmiu błogosławieństw potrafimy podążać po zakrętach ludzkich dróg. Pan pokazuje nam a zarazem uczy ,by na to co trudne , bolesne i niesprawiedliwe spoglądać przez pryzmat nadziei, bo i tak wszystko należy i zależy do Boga. Panie daj nam łaskę mądrości i naucz nas odkrywać osiem błogosławieństw jako znaki , którymi się trzeba kierować każdego dnia . Milczenie jest największym błogosławieństwem jakie jest w stanie ofiarować nam drugi człowiek .Świat natomiast wciąga nas tylko w pułapki zła i wszystko rozprasza.