Poniedziałek 10 września


„Wtedy Jezus rzekł do nich: „Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?”


Słowa dzisiejszej Ewangelii przypominają o tym, że nie człowiek został stworzony dla sztywnych praw i przepisów, ale że te zasady mają służyć dobru, rozwojowi i przybliżaniu się człowieka do Boga. Jezus kierując swoje pytanie do faryzeuszy, daje im ścisły wybór odpowiedzi: dobro, czy zło? Ocalić, czy zniszczyć? Jest w tym zawarta ogromna mądrość – Jezus nie pozostawia miejsca na obojętność. Pokazuje, że każda podjęta przez nas decyzja, każde działanie lub jego brak, jest wyborem i powinniśmy zdawać sobie sprawę z jego konsekwencji. Udzielenie pierwszej pomocy potrzebującemu jest naszym obowiązkiem, ludzkim odruchem. Nawet, jeśli jesteśmy pełni lęku czy podołamy temu zadaniu, wiemy, że działnie jest lepsze niż bierność. Mądrość Jezusa, zawartą w dzisiejszym słowie,  możemy przełożyć na nasze życie duchowe. Pan pragnie, byśmy podejmowali działanie, szukali Jego woli w naszym życiu. Chce nas prowadzić, potrzeba tylko naszej chęci do pójścia Jego drogą, nie licząc na własne siły, ale kierując się słowami „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Bądź uwielbiony Panie w Twoim planie na nasze życie. Dodawaj nam Twojej mądrości, byśmy nie szukali ludzkiej sprawiedliwości, ale potrafili zawsze dostrzegać w drugim człowieku Ciebie.