Poniedziałek 11 maja

„W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę (…) Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich.”

Wiara to nie jest, jak niestety niektórzy uważają, zbiór suchych nakazów i zakazów. Przykazania, jakie daje nam Bóg, mogą wydawać się ograniczeniami. Jednak kiedy człowiek pójdzie ich drogą, może odkryć, że prowadzą one do wolności, dobra i prawdy. Bóg, nasz najlepszy Ojciec, wszystko czyni dla naszego dobra. Jak rodzic, który daje dziecku zakazy i nakazy, które mają je chronić i sprawić, by stał się dobrym człowiekiem. Pójście drogą przykazań jest trudne. Aby wiernie trwać w takim postanowieniu, potrzebna jest więź z Jezusem Chrystusem, pełna miłości relacja z Nim. Kiedy kogoś kochamy, staramy się robić wszystko dla dobra i szczęścia tej drugiej osoby. Nie zawsze się udaje, dochodzi wiele razy do upadków, zranień. Ale miłość pomaga wstać, naprawić błąd, wybaczyć i dalej starać się stawać coraz lepszym. Panie Jezu, otwórz nasze serca i wypełnij je Twoją miłością, daj nam łaskę zakochania się w Tobie i pójścia za Tobą. Naucz nas Panie spalać się z miłości, jak Ty.