Poniedziałek 13 Listopad

<<Obowiązek przebaczenia >>

Jezus pokazuje nam w dzisiejszej Ewangelii, że od zarania kościoła chrześcijanie doświadczali prześladowań, konfliktów i sporów na tle religijnym .Pan tłumaczy, że takie problemy są wręcz nieuniknione, ale jednocześnie upomina, że sianie zgorszenia w kościele jest wielkim grzechem , bo niszczy jego zbawcze dzieło. Każdy uczeń Chrystusa powinien być zatem odpowiedzialny za zbawienie swoje i innych. Dlatego powinien się wystrzegać tego co prowadzi do grzechu. To dotyczy nas wszystkich i powinno nam zależeć na ludziach , a szczególnie na tych których kochamy. Dlatego upominanie kogoś jest w naszym życiu potrzebne, bo kształtuje nas i tego który jest upominany . Często boimy się upominać innych bo stwarzamy sobie wroga. Tym czasem osoba rozumna , odbierze upomnienie jako wyraz miłości względem siebie , a nie ataku z naszej strony. Wtedy i upomnienie będzie dla upominanych wskazaniem drogi do szczęścia. Lepsza jest zatem najbardziej gorzka prawda , która prowadzi do życia, niż sztuczne i fałszywe pochwały , które zamazują prawdę o Bogu i człowieku. Człowiek powinien zatem sam siebie upominać , ale nie nienawidzić, bo wtedy nie będzie umiał kochać ludzi.