Wtorek 13 września 

 

“Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu.”

 

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy setnika, który był poganinem. Żył według zasad i szczerze się do nich stosował. Po żołniersku podchodził do życia. Dla niego jasne było stawanie w prawdzie. Faryzeusze, choć znali Prawo i szczycili wysokim statusem społecznym, często nie byli pokorni. Setnik znał zwyczaje żydowskie i nie chciał, aby Jezus wchodząc do jego domu, narażał się na nieczystość. Postanowił to uszanować, a jego wiara była tak wielka, że Jezus uzdrowił jego sługę z dala od domu. Zastanów się… Czy wierzysz, tak jak setnik? Czy przyjmujesz za pewnik to, że Jezus działa? Często nie widzimy, kiedy dzieją się cuda, a one są. Nie musisz widzieć, nie musisz słyszeć działania. Uznaj, że Jezus jest Panem i wie co robić. Mimo, że nie rozumiesz, to zaufaj. Prawo żydowskie nie było Prawem setnika, nie musiał go rozumieć, ale szanował je. Nie musisz kontrolować sytuacji, On wie… Zaufaj Mu.