Poniedziałek 14 maja

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.”

Patron dnia, święty Maciej został włączony do grona dwunastki apostołów, aby zająć miejsce Judasza, który wydał na siebie wyrok za zdradę Jezusa. Wybór apostoła wiąże się z Bożym planem na życie Kościoła, konkretnej wspólnoty, do której ów wybrany będzie posłany, jak i samego apostoła, gdyż on będzie świadkiem i głosicielem najważniejszej prawdy w świecie – prawdy o wydarzeniu śmierci i zmartwychwstania Jezusa dla naszego zbawienia. Pan zawsze wybiera z miłością człowieka, by on sam najpierw doświadczył darmowości w powołaniu, w przyjaźni z jaką wychodzi Jezus, aby być przedłużeniem tej jedynej misji, jaką Bóg powierzył w świecie, aby zbierać ludzi w jedno – w Kościół. Może zastanawiasz się nad swoim miejscem w Kościele, we wspólnocie. Myślisz, że niewiele znaczysz, bo może nikt cię nie zauważył, a i sam nie masz tyle odwagi, by wyjść przed szereg. Dziś Jezus obdarza cię swoją przyjaźnią, przytula cię do swego serca, abyś poczuł, że jesteś kimś wyjątkowym i niezastąpionym w planie Bożym. Jezus wybrał już ciebie, abyś był z Nim na co dzień, a z tej relacji czerpał moc, by iść i siać dobroć, radość, pokój wokół siebie, we wszystkich spotkaniach, w trudzie pracy i czasie odpoczynku. Tam właśnie, kiedy będziesz dawał swój czas, będziesz mógł później zbierać owoce wyłącznie tego, co pokochałeś, w co włożyłeś swoje serce. Bo tylko takie dobro przynosi wieczny owoc. Odwagi, Pan cię wspiera w każdym kroku! Bądź uwielbiony Panie, w Twej miłości, która ma tyle pomysłów na nasze życie, że możemy być pewni, że zawsze współdziałasz z nami dla naszego szczęścia!