Poniedziałek 14 marca

 

„Dawajcie a będzie wam dane odpuszczajcie a będzie wam odpuszczone.”

 

Drugi tydzień postu, a Jezus w dzisiejszej ewangelii podaje nam konkretne zasady jak mamy postępować. Źródłem tych zasad jest sam Bóg. Morale tych pouczeń prowadzi do powstrzymania nas od złego postępowania. A my ciągle wydajemy sądy o innych, dbając aby nas nic nie dotknęło. Świat staje się dla nas miejscem przetrwania, a nie spokojnego życia. Jezus uczy nas jak być dobrym. Jednocześnie zachęca, aby się nawzajem upominać . Najważniejsza jest w tym wszystkim miłość do drugiego człowieka. Jeżeli postępujemy według słów Pana możemy oczekiwać Jego miłosierdzia. Jezus przebacz i odpuszcza wszystkie nasze nieprawości. Bądźmy miłosierni jak Pan jest miłosierny, dawajcie a będzie wam dane. A czy my dajemy, czy dajemy z serca, czy dajemy dobrze, czy to co mamy najlepsze? Czy raczej mamy skąpe ręce i zaciśnięte dłonie Panie rozwiń naszą wyobraźnię byśmy umieli być dobrzy, abyśmy rozumieli drugiego człowieka .

Tyle w nas uzdrowienia, ile naszego przebaczenia. Dziękujemy że uczysz nas być miłosiernymi.