Poniedziałek 16 października

 

„Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.”

 

Bóg wybrał Jonasza do misji w Niniwie, aby przez nawoływanie swego sługi, wzbudzić nawrócenie i okazać miłosierdzie zabłąkanym ludziom. Jezus jest w podobnej sytuacji do Jonasza, gdyż Bóg w Jezusie wylał na nas ogrom miłosierdzia przez znak Krzyża. Dziś Bóg działa z nie mniejszą intensywnością niż za czasów Jonasza oraz Jezusa. Dziś możesz doświadczyć miłosierdzia w każdym z siedmiu sakramentów, w Słowie Bożym, które ma moc zbawić twoją duszę, we wspólnocie żywego Kościoła oraz w osobie kapłana. To jest najbardziej widoczny znak do naszego pokolenia. To jest najprostsza droga do znalezienia szczęścia w Bogu. Jeśli dziś szukasz światła w rozważaniu Słowa Bożego, to jest już kolejny znak dla ciebie, że jesteś na dobrym kursie – drodze osobistego spotkania ze Zbawicielem. Duchu Święty, uzdolnij mnie do uważnego słuchania słowa, do wiary Jezusowi i podążania za światłem pośród mroków tego świata! Otwórz oczy mego serca na promieniujące miłosierdzie Boże w różnych momentach dnia! I niech nie zabraknie mi wdzięczności za najlepsze dary dla mnie i moich bliźnich!