Poniedziałek 16 kwietnia

„Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”.


Czasami zastanawiamy się, jak przełożyć naszą wiarę na życie codzienne, co robić, aby wyznawanie naszej wiary ustami zamieniać w czyn. Często mylnie sądzimy, że aby oddawać chwałę Bogu, potrzeba jakichś wielkich czynów, które są poza naszym zasięgiem. Bycie świętym przypisujemy tym, których znamy z obrazków, ale daleka wydaje nam się wizja nas samych, jako świętych. Poprzez słowa czytanej dzisiaj Ewangelii Jezus wprost mówi nam na czym polega czynienie dzieł Boga – to głęboka wiara w Jezusa. Nie wiara jako pusta deklaracja, że jestem katolikiem. Nie wiara w to, że istnieje Jezus, który zstąpił na ziemię. Musimy pójść o krok dalej – uwierzyć w Jezusa tak, jak wierzymy w przyjaciela, któremu mówimy: „Dasz radę, wierzę w ciebie”. Nie mówimy mu wtedy „wierzę, że jesteś, bo przecież przede mną stoisz”. Gdy jednoczymy się z kimś mówiąc, że w niego wierzymy, oznacza to dla nas coś więcej – wyrażamy uznanie dla czyjejś osoby i głębokie przekonanie, że jest w stanie dokonać czegoś wyjątkowego. Jeżeli uwierzymy w Jezusa, w Jego wszechmoc, w jego dobro i miłość do nas, On będzie nas prowadził, będzie pokazywał nam, jak razem z Nim możemy dokonywać dzieł Bożych w naszym codziennym życiu poprzez drobne gesty miłości wobec drugiego człowieka. We wszystkich naszych dziełach niech Pan będzie uwielbiony. W Piśmie Świętym jest napisane, że „kto szuka, znajduje”. Ufajmy temu Słowu i wypełniajmy prośbę, jaką skierował do nas Jan Paweł II: „Zanim stąd odejdę proszę was, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili (…)”.