Poniedziałek 16 listopada 

 

„Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.”

 

Jezus poświęcał czas ubogim, ale też bogatym. Za każdego człowieka oddał życie, ale czy każdy Go przyjął? Zacheusz jest przykładem człowieka, który usłyszał o Jezusie, niezwykłej Osobie. Możliwe, że zaczął odczuwać wyrzuty sumienia z powodu oszustw, których się dopuszczał. Jezus go nie odrzucił, ale przyszedł do niego.