Poniedziałek 17 lipca

 

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.”

 

Krzyż jest źródłem zbawienia i darem nieskończonej bezinteresownej Miłości Boga. Codzienna rezygnacja z kolejnych sfer swego ja, jest braniem krzyża i pójściem za Chrystusem. Tylko w Bogu odnajdujemy prawdziwe życie, przezwyciężamy grzech i słabości. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu! On daje to, co jest najlepsze! Pójście za Jezusem, wiąże się z przyjęciem Jego nauki, która wymaga, zobowiązuje, ale tylko ona daje szczęście, wolność i prawdziwy pokój. Jeśli więc ludzie nas przyjmują, to tym samym przyjmują też Chrystusa, który nas posyła. Człowiek który przyjmuje z dobrocią, szczerością serca drugiego człowieka, otrzymuje nieskończenie więcej, bowiem przychodzi do niego sam Bóg! Patrząc na drugiego człowieka właśnie w ten sposób, możemy doświadczyć daru spotkania, przyjęcia Pana i Jego błogosławieństwa! To jest nasza nagroda! Jezu, bądź uwielbiony w naszym życiu! Daj nam łaskę zawierzenie Tobie do końca. Niech tym co nas łączy, będzie Twoja zbawcza Miłość, przelana na Krzyżu.