Poniedziałek 19 Czerwiec

<<Nie stawiajcie oporu złu>>

Wolność która została nam dana pozwala zawsze stanąć przed wyborem -iść za Bogiem czy żyć po swojemu. Prawo odwetu było przez wieki uważane za prawo sprawiedliwości . Właśnie wtedy stosowano zasadę oko za oko , ząb za ząb. Jezus przestrzega nas w dzisiejszej Ewangelii przed prawem odwetu, ale nastawienie drugiego policzka oznacza przecież naszą przegraną. Więc stosowanie takich zasad nie jest sprawiedliwe. Cierpienie ludzkie nie jest policzone i zależy od wrażliwości każdej osoby. Dlatego też zło w różnych sytuacjach może się potęgować i zbierać swoje owoce. A jak jest z nami czy jest w nas prawo odwetu. Czasami tak i nie da się tego ukryć. Gdy jesteśmy skrzywdzeni odpłacamy po swojemu uważając że to co robimy jest sprawiedliwe. Jezus proponuje inaczej, abyśmy nastawili drugi policzek , a nawet naszych wrogów miłowali . Pan przekonuje nas że w ten sposób jesteśmy w stanie zahamować falę przemocy i zło nie będzie miało do nas dostępu. Bo tam gdzie jest dobro nie ma przemocy i zła . Nastawiając drugi policzek przezwyciężamy swoje wnętrze. Nieśmy przesłanie Jezusa naszym wrogom , które mówi: „twoje zło mnie nie złamie „. Życie według Ewangelii, to życie pełne spokoju, więc żyjmy nią.