Poniedziałek 19 lutego

„Zaprawdę powiadam wam: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Często staramy się być porządni, pobożni, poukładani religijnie, ale mimo to zapominamy o tym, że obok nas są ludzie. Ale to właśnie o tych ludzi obok chodzi. To oni są ważni. Przypomina się tutaj „złota zasada” mówiąca: „nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe”. Chodzi o pewną wrażliwość na drugiego, wynikającą ze współodczuwania, solidarności. Można by powiedzieć, że człowiek nie może stawać się podobny do Boga, jeżeli nie jest wrażliwy na potrzeby bliźniego.