Poniedziałek 19 maja

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”.

 

Który z rodziców chciałby, aby jego dziecko wypełniało polecania, prośby ze względu na lęk, strach i obawę przed karą? Pewnie, że żadnego z rodziców nie ucieszyłby taki czyn, a nawet jakieś dobro, gdy w sercu dziecka wciąż krąży lęk przed nimi. Jezus kocha swego Ojca i dlatego w posłuszeństwie Jemu wypełnia wolę Bożą w sposób doskonały. On również chce i uzdalnia nas do wypełniania Jego nauki, jeśli tylko jest w nas miłość do Jezusa, zawierzenie Jemu swojej biedy i otwartość na prezenty łaski. Wierząc Jezusowi, powierzając Jemu swoje grzechy, otrzymamy największy dar jakim jest Osoba Ducha Świętego, który już w nas jest, ale my nie raz zapominamy o Nim. Przyjdź do nas, Duchu Ojca i Syna, i utwierdź nas w łasce odrodzenia w chrzcie świętym!