Poniedziałek 2 grudnia

 

„…ale powiedz tylko słowo…”

 

Setnik ma władzę nad ludźmi, rozdaje rozkazy, konkretnie mówi, czego chce i dostaje to. Nagle w swoim życiu spotyka Pana Jezusa, widzi w Nim jakieś podobieństwo do samego siebie. Dostrzega w Nim władczość. On ma władzę, jest Królem. Jeśli chce, żeby coś się stało, to tak się dzieje. Zna odpowiedni czas, miejsce, okoliczności. Jeśli masz wiarę, a wręcz przekonanie, że On ma władzę, to dlaczego się martwisz? Uwierz i proś. Nie muszą odbywać się wielkie ceremonie, ale stań twarzą w twarz z Panem i powiedz co Cię trapi. Tak jak setnik. Podszedł, porozmawiał i już. Pan dostrzegł jego wiarę. Proste słowa oraz proste zamiary. Nic więcej. Uczmy się takiego zaufania Panu Bogu.