Poniedziałek 2 grudnia

„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”.

 

Adwent jako okres oczekiwania na Chrystusa jest czasem szczególnego rozpoznawania Jego obecności wśród nas. Jezus objawia się nam jako „Ten który przychodzi”. Dziś za wzór do naśladowania Ewangelia daje nam setnika, który swoją postawą uczy nas: wiary, pokory. Zastanówmy się jak jest nasza wiara? Czy wierzymy i ufamy, że Jezusowe słowo ma moc przemienić nasze życie? Chrystus, przychodząc, pragnie uwalniać od rzeczy które nas paraliżują, chce nas uzdrawiać, umacniać. Boże, prowadź i ożywiaj w nas wiarę, nadzieję i miłość!