Poniedziałek 20 kwietnia

„To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.” 

Każdy z nas przychodząc na ten świat, otrzymał ciało. W sakramencie Chrztu Świętego otrzymaliśmy również Ducha Bożego. Człowiek stworzony według Bożego planu jest „kompletny”, zanurzony w Bogu ma wszystko, czego potrzebuje. Te „podwójne narodziny” wprowadzają nas w pełnię życia. Niestety istnieje również grzech, który każdy z nas w swej ludzkiej słabości zdążył już poznać. I choć mogłoby się wydawać, że skoro już raz otrzymaliśmy życie, to „nie dziwmy się, że Jezus mówi, że trzeba nam się powtórnie narodzić”. Wszyscy potrzebujemy nowego życia w Chrystusie, bo tylko ono daje całkowity pokój serca i nadaje sens wszystkiemu, co przynosi nam życie. Chyba nie ma wśród nas nikogo, kto nie doświadczyłby „duchowej śmierci” przez grzech. Po każdym upadku potrzebujemy nowego życia w Jezusie Chrystusie. Słowa dzisiejszej Ewangelii skłaniają do odpowiedzenia sobie na pytanie: co mnie uśmierca? Czemu pozwalam na odbieranie mi życia pełnego szczęścia od Boga? Panie, pomóż nam narodzić się dzisiaj na nowo, w Tobie. Zanurz nas w swoim miłosierdziu, niech nad naszym grzechem zapanuje zwycięstwo Twojej miłości niosącej życie.