Poniedziałek 20 Maj

<<Pod krzyżem uczymy się wierności >>

Krzyż był dla Żydów symbolem hańby, sponiewierania, upodlenia i zniszczenia człowieka Współcześni Jezusowi ludzie widzieli Go jako Króla , jako Tego który poprowadzi ich do upragnionej wolności. Jezus nic nie robi na siłę . Poddaje się i zostawia przesłanie „miłuj bliźniego jak siebie samego”. Pan do końca pokazuje swoją miłość do ludzi , pokazując na czym polega wzajemność w której po Jego śmierci będą żyli Matka i uczniowie. Właśnie w takiej wspólnocie jest widoczne macierzyństwo Maryi . Stojących pod krzyżem Matkę i ucznia łączy spojrzenie Jezusa . Jan jest świadkiem bardzo ważnych etapów w życiu Mistrza : sądu Jezusa , Jego śmierci , pustego grobu i wszystkiego co działo się po zmartwychwstaniu . Maryja stojąc pod krzyżem widzi oprawców Syna, ale jest bezradna . Bezgranicznie ufa Bogu Ojcu, jest wzorem wierności jak przyjmować codzienny krzyż w naszym życiu , który jest dla nas chrześcijan symbolem zwycięstwa. Krzyż na Golgocie wbity nie wybawi nikogo , kto sam na sercu swoim krzyża nie postawi. Panie otwórz nasze oczy i serca na Twój krzyż i naucz nas przytulać się do niego , aby zjednoczyć się z Tobą.