Poniedziałek 20 sierpnia


„Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.”


Zapewne na drodze do zbawienia bardzo ważne jest zachowywanie przykazań, jednak  oprócz „podporządkowywania się” samym regułom przede wszystkim mamy nieustannie  budować relację z Bogiem. Czasem skupiamy się na modlitwach tak bardzo, że zapominamy o tym, by szukać Boga w codzienności, by dostrzegać Go w drugim człowieku, by słuchać tego, co Pan chce nam powiedzieć, do czego powołać, na jakie zadania nas przygotować. Być może właśnie teraz nadszedł czas odpowiedzi na wezwanie Pana do czegoś, co napawa niepewnością czy niezrozumieniem. Jeśli przyjdzie nam stanąć twarzą w twarz z czymś, czego się nie spodziewaliśmy, z rezygnacją z czegoś, na czym zwyczajnie nam zależy – nie pozwólmy, by opanował nas smutek i lęk. Uchwyćmy się mocno zaufania Bogu, Jego opiece nad nami, przekonaniu, że On najlepiej wie, co dla nas dobre. Idźmy za głosem Boga, choćby „w ciemno”, a On wypełni pragnienia naszego serca. Bądź uwielbiony Panie w tym, do czego powołujesz nas każdego dnia. Niech Twoja miłość będzie naszą pomocą i siłą w trudach codzienności i pozwala nam dostrzegać piękno każdej chwili przeżywanej dla Twojej chwały!