Poniedziałek 21 kwietnia

„Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie.”

 

Zanim niewiasty spotkają się z uczniami i przekażą im niezwykłą i dobrą wiadomość, najpierw sam Jezus wychodzi im na spotkanie. Taka sytuacja powtarza się często na Mszy świętej, gdy kapłan w osobie Chrystusa pozdrawia nas słowami: „Pan z wami”. Te słowa są przypomnieniem i uobecnieniem rzeczywistej obecności Jezusa w naszym życiu. On prawdziwie jest i angażuje się w spotkanie z nami, często przestraszonych różnymi wydarzeniami dnia codziennego. Obecność i pokój Jezusa otwiera nasze serca na radosne świadectwo wobec świata, iż Chrystus zakrólował w moim życiu i nie muszę się lękać śmierci, gdyż On już ją pokonał!