Poniedziałek 21 Listopad

<<Wdowi grosz>>

Pan wie co komu jest potrzebne i kiedy. Jest dobrym obserwatorem. Widzi też zachowanie się ludzi w różnych sytuacjach. Często jest tak że dzielimy się z kimś, dlatego że tak trzeba, a nie dlatego że nam zbywa. Człowiek ubogi bardziej docenia swój dar dla drugiego, bo zdobył go ciężką pracą, poświęceniem, czasem, a niekiedy życiem, dlatego umie docenić dar dzielenia się z innymi. Bogactwo i nędza dwa bieguny, stan w jakim się znajdujemy może być tylko przejściem, gdy we wszystkim zaufamy Bogu. Tego zaufania uczy nas wdowa z dzisiejszej ewangelii. Wszystko postawiła na jedną kartę nie zostawiając sobie nic, choć nie miała w nadmiarze. My też często mówimy,,wszystko Tobie oddać pragnę ,,zapewniając Pana o swojej lojalności. Ale jak jest w rzeczywistości mamy wyrzuty jak coś się dzieje, pytania dlaczego to ja. Jezus widzi nasze serca i widzi naszą hojność ile to zostawiliśmy sobie mówiąc że oddaliśmy wszystko. Uczmy się ufać Panu, który w swej dobroci pomnoży naszą daninę. Panie jesteś Królem , który włada niebem i ziemią na wieki.