Poniedziałek 21 sierpnia

„Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za Mną”.

Ten młody człowiek miał pragnienia doskonałości, chciał się rozwijać. Miał w sobie gorliwość, naturalną pobożność, chciał być bliżej źródła życia. Pan znał jego serce i wybrał właśnie ten słaby punkt jakim było jego przywiązanie do majątku, to właśnie ograniczało jego bliższą relacje z Jezusem. A dziś co Pan chce do nas przez to wydarzenie powiedzieć? Może pyta nas: Czy tak bardzo chcemy być blisko Chrystusa, że zerwiemy ze swoich przyzwyczajeń, zapychaczy czasu, które tak często przysłaniają Pana? Życie wieczne zaczyna się wtedy, gdy stajemy się bezinteresownym darem, dla bliźnich, gdy chcemy się dzielić tym co mamy, lub nam brakuje, a pomimo tego na ile możemy z miłością się dzielimy. Pójście za Jezusem to nie tylko pobożność i praktyki religijne, to nieustanny wybór życiem Boga samego. Czy już wiemy co oddziela nas od Jezusa i uniemożliwia być darem dla bliźnich? Panie, Ty jesteś naszym najprawdziwszym skarbem, bogactwem, pełnią szczęścia i sensem życia. Króluj w naszym życiu! Bądź uwielbiony!