Poniedziałek 21 stycznia

 

”Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.”

 

Patrzyli, a nie widzieli, słyszeli, a nie chcieli uwierzyć. Faryzeusze, mimo, że oglądali cuda Jezusa, znali wcześniejsze proroctwa, nie chcieli uznać Go Mesjaszem. Szukali wielu różnych wytłumaczeń Jego mocy. Możliwe, że my patrzymy, a nie widzimy, nie chcemy, żeby coś było takie jakie jest, ponieważ przyzwyczailiśmy się do obecnego stanu rzeczy i nie chcemy tego psuć. Jakoś sobie żyjemy, znamy rzeczywistość, wiemy czego się spodziewać. Gdy zajdzie potrzeba, zacznę prosić Boga o pomoc. Czy chcesz, żeby Bóg był w twoim życiu na codzień?