Poniedziałek 23 grudnia

„On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów.”

 

Zachariasz przeszedł pewną drogę wiary, kiedy oglądał na własne oczy spełnianie się Bożej obietnicy w swojej rodzinie. Oto przychodzi na świat dziecię – Prorok, ojciec zaś nadaje imię według objawienia Anioła Gabriela. Gdy Zachariasz spełnia to zadanie natychmiast odzyskuje mowę i wychwala Pana. Czy ja również pod koniec adwentu widzę dzieło Boże, które dokonało się we mnie? Czy doszedłem do takiego momentu, że wystarczy mi tylko wysławiać moc Bożą, której doświadczyłem w przyjęciu łaski? Zachariasz jest tym, który uczy nas uwielbienia Boga w każdym dniu i każdej chwili. Bądź uwielbiony, nasz Ojcze!