Poniedziałek 23 Październik

<<Chciwości mówimy, „NIE”>>

Myślą przewodnią dzisiejszych tekstów jest nasze zbawienie . Można powiedzieć,że nauka płynąca z Ewangelii powinna być dla nas jasna,że zbawienie ma być priorytetem w naszym życiu . Jednak tak nie jest ,a filarami ludzkiego myślenia są chciwość, strach i przekupstwo. Nie dajemy sobie szansy, aby to Bóg działał w naszym życiu. Wszystkie decyzje jakie podejmujemy, nasze zamiary, pragnienia, plany powinny być konsultowane z tym który dał nam życie . Ale tak nie jest , bo my ciągle uważamy się za mądrzejszych i robimy wszystko sami. Potrzebna tu jest modlitwa i rozeznanie. Potrzebni są też przyjaciele, którzy pokażą nam , że źle patrzymy na świat i rzeczywistość. Jezus ma świadomość ,że

kroczenie za Nim nie jest proste. Nasza logika myślenia nie jest taka jak Jego. Czasami wręcz sprzeczna z tym co głosi. Bo jak na przykład kochać nieprzyjaciół, to wbrew nas , a Pan tak każe. Bardzo mocno zakorzenione jest w nas prawo odwetu. Podobnie jest też z gromadzeniem rzeczy na tej ziemi. Wciąż nie dociera do nas fakt, że któregoś dnia nas tu nie będzie. Dlatego dobra materialne nie mogą nam przesłaniać dążenia do dóbr duchowych , tym bardziej że nie wiemy ile zostało nam życia doczesnego .

Panie przyjdź do nas z darem mądrości i poprowadź nas swoimi ścieżkami.