Poniedziałek 23 września

„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”.

 

Jeśli jesteśmy szczerzy przed Bogiem i samym sobą, to nie mamy nic do ukrycia. Do takiej postawy zachęca nas Jezus, który chce, abyśmy nie ukrywali Go przed światem. Ten, kto słucha Boga i dzieli się Jego przesłaniem z bliźnim, będzie słyszał Boże słowa coraz wyraźniej. Ten natomiast, kto nie ma czasu słuchać, nie będzie miał czym się podzielić. Czy dzielimy się Jezusem z innymi w naszej codzienności? Wiara w Chrystusa nie jest naszą prywatną sprawą. Panie, naucz nas słuchać Twego słowa i wprowadzać je w życie!