Poniedziałek 24 lutego

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy”.

 

Wielkie pole działania otwiera dzisiaj Jezus przed każdym z nas, bo wszyscy jesteśmy wierzącymi. Ludzie przychodzący do Chrystusa z prośbą o dokonanie cudu w ich życiu odznaczali się tym, że mieli wiarę. Wiarę polegającą na całkowitym zawierzeniu i pewności, znajdującej swoje oparcie w nadziei i w bezgranicznym zaufaniu. Jezus obiecał, że każdy, kto do Niego przyjdzie, znajdzie pokrzepienie (Mt 11,28). A my, gdzie szukamy pomocy? Czy zatrzymujemy swoją uwagę na ludzkich możliwościach, czy zwracamy się z tym do Jezusa? Na ile opieramy na Nim swoje życie? Wchodząc w kontakt z Jezusem, znajdujemy się pod wpływem Jego Łaski i otwieramy się na Jego prowadzenie. Odsuwamy też od siebie zgiełk świata, aby zobaczyć jaśniej to, co mamy do zrobienia. Jakiejkolwiek słabości byśmy w sobie nie zobaczyli, nazwijmy ją i wypowiedzmy przed Jezusem, a On będzie działał. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu – jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.