Poniedziałek 24 sierpnia

Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

Często odkładamy „na później” sakrament spowiedzi czy uporządkowanie swoich spraw. Jest to jeden ze skutków grzechu, który przysłania nam nieskończoną Bożą miłość i miłosierdzie. Wydaje nam się wtedy, że oddaliliśmy się od Boga i nie bardzo wiemy którędy do Niego wrócić, jak na nowo się do Niego zbliżyć. Tymczasem Jezus stoi wciąż przy nas, również gdy grzeszyliśmy – On był. Wszystko wie, wszystko zna, tak jak znał Natanaela, zanim ten zjawił się u Niego. Jezus wie, gdzie byliśmy, co robiliśmy, gdzie jesteśmy teraz, bo… jest przy nas. Bóg tęskni za mną i za Tobą i nawet, kiedy wydaje nam się, że nie zasługujemy na Jego miłość i łaski, On na nas czeka. „Głębia przyzywa głębię…” Bóg Cię wzywa po imieniu, woła, jak matka szukająca swojego dziecka. Choćby pobłądziło strasznie, z pewnością odnalazłszy je, czule utuli je w ramionach. Posłuchaj, co dziś Bóg mówi do Twojego serca i przyjmij to. Pozwól siebie kochać. Panie, który przenikasz i znasz każde serce, obdarzaj nas łaskami potrzebnymi do mężnego kroczenia za Tobą.