Poniedziałek 25 listopada

„Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.”

 

Dziś Jezus patrzy nie na ilość składanych darów, ale na ich wartość pod względem daru serca. Uboga wdowa jest osobą, która oddaje się zupełnie Opatrzności Boga, gdyż ma głębokie przekonanie i doświadczenie, że Bóg najlepiej zna ludzkie potrzeby i może je w pełni zaspokoić. Trudne momenty w naszym życiu są okazją do doświadczenie bliskości Boga, a przede wszystkim kształtują w nas postawę dziecięcego zaufania, gdy kończy się ostatni nasz grosz, i oddajemy go Panu, wiedząc, że On obróci ten niedostatek w nasycenie ponad miarę. To się stanie na pewno, jeśli tylko z wiarą oddamy Mu nasze skromne zasoby darów i osiągnięć.