Poniedziałek 25 marca

„Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.”

Dziś z podziwem i wdzięcznością patrzymy na Maryję, która otrzymała przygotowany dla siebie łaskę – samego Boga. Maryja, w pełni oddana Bogu jak nikt inny na ziemi, otrzymuje w zamian samego Boga – Jezusa, który będzie się rozwijał pod Jej sercem, a następnie porodzi Go dla całego świata, dla każdego z nas osobiście. Przyjmujemy to wydarzenie jako coś oczywistego, co stało się ponad dwa tysiące lat temu, że Maryja się zgodziła na propozycję Boga. Warto jednak wyobrazić sobie jakie musiało być napięcie, wytężone oczekiwanie, jakby czas się zatrzymał w tym właśnie momencie, kiedy anioł przedstawił wolę Boga Maryi, a cały świat, wszyscy aniołowie, ludzie od początku świata czekali na odpowiedź Maryi. Losy świata zależą od tej młodej kobiety w małym miasteczku w Galilei. Ten moment był długo oczekiwany, ale na szczęście Maryja nie czekała długo z odpowiedzią. Właściwie, już w samym pytaniu o sposób spełnienia tej po ludzku niemożliwej propozycji był już Jej potwierdzeniem. To jest wzór dla nas, jak mamy się modlić, by nasza wiara owocowała. Maryja przyjęła Jezusa jako Słowo, a zrodziła Go w Ciele. Podobnie i każdy z nas, słyszmy co dzień Słowo Boże, a to Słowo stopniowo rozwija się w nas przez powtarzanie tego Słowa w duszy, przez działanie według rozpoznania woli Bożej, do czego nas Bóg zaprasza, jakie otwiera przed nami perspektywy szczęścia i doświadczania radości w dzieleniu się wiarą. To może nas po ludzku przerastać, bo świadomi jesteśmy swojej słabości, ograniczeń, upadków, a jednak dla Boga „nie ma nic niemożliwego”, więc powiedzmy Mu „Amen. Niech to słowo się wypełni tak jak Ty chcesz tego w nas, przez nas i dla naszych bliźnich.” Maryjo, Służebnico Pańska, dziękujemy Ci za Twoje „TAK”, które przyniosło nam zbawienie, otwarcie drogi do Ojca przez Jezusa! Zawierzamy Ci nasze serca, aby Jezus zamieszkał w nas i działał w mocy Ducha Świętego dla chwały Bożej!