Poniedziałek 26 Luty

<<Odpuszczajcie a będzie wam odpuszczone, nie sądźcie a nie będziecie sądzeni>>

Tak bardzo przywykliśmy do sądzenia innych po odruchu naszego serca. Tymczasem to nie serce , ale nasze zmysły i emocje podpowiadają nam złą interpretację różnych rzeczywistości i osądzanie osób które w nich uczestniczą .Ocenianie innych nie jest trudne, bo zawsze znajdziemy na nich „haka”. Jezus uczy nas patrzeć sercem a nie rozumem . Nie jest to jednak łatwe, bo nasze serca są często poranione , krwawiące przez liczne doświadczenia w spotkaniu z drugim człowiekiem. Dlatego przyjmujemy rzeczywistość w sposób niepełny. Patrzymy na świat jak egoiści , a to nie pomaga naszemu sercu. Lawiny grzechów zalewają nas. Dlatego szczere wołanie do Boga o przebaczenie, poparte naszym żalem , pobudza Pana do litości Bóg roztacza swoje miłosierdzie i pragnie abyśmy nieśli je do innych, aby wielkoduszność naszych serc była szczodra w dawaniu i życzliwa w relacjach i abyśmy umieli naśladować Boże miłosierdzie. Pan przyszedł aby przemienić nasze serca, pokazać nam jaka powinna być rzeczywistość. Dlatego dziś wołajmy i krzyczmy , daj nam Panie serca czyste i bezinteresowne wypełnione po brzegi miłością, bo inaczej będą gniły w grzechach .Tu trzeba się wyrzec moralnego osądzania kogokolwiek , aby stać się podobnym do miłosiernego Pana.