Poniedziałek 27 maja

 

Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.”

 

Jezus umacnia swoich uczniów na godzinę próby, która dla każdego z nich będzie godziną świadectwa. Przy powołaniu na uczniów w redakcji św. Marka Jezus wybrał najpierw dwunastu, aby Mu towarzyszyli. To jest pierwsze ogniwo w byciu uczniem, a później świadkiem. Nikt z nas nie będzie w stanie mówić o kimś, kogo nie zna, kogo nie kocha, i nie poświęca Mu wystarczająco czasu i uwagi. Z naszego doświadczenia można zaobserwować jak wiele wydarzeń niesie każdy dzień, a każdy z nas ma wokół siebie osoby bliskie, z którymi dzieli właśnie te wydarzenia. Tak samo Jezus dzielił się swoimi słowami, swoją miłością i przyjaźnią z uczniami, by oni później przyjęli do swojego życia Ducha Świętego, który umożliwi wszystkim poznanie Jezusa w nowy sposób i zapali w sercach ogień miłości do świadectwa o Umiłowanym Panu. Jezus umacnia dziś każdego z nas obietnicą posłania Ducha Świętego właśnie do świadectwa o Nim, gdyż przez bycie z Nim mamy już podstawę do tego, by Duch mógł przez nas działać. Dziś potrzeba naszego świadectwa o tym, w jaki sposób Jezus wydobył nas ze śmierci grzechu, zniewolenia i smutku do radości nowego życia, pełnego światła prawdy i mocy miłości. Wobec naszego słowa o tym, co Jezus dokonał inni ludzie mogą zająć różne postawy, ale z pewnością nie pozostanę obojętni wobec wydarzeń w naszym życiu. Duch Święty umocni nas na takie chwile, w których będziemy poddani próbie wiary w różnych sytuacjach, a tych związanych z atakiem na Kościół i rodzinę nie będzie brakować. Zły duch nie może znieść wspólnot, gdzie łączy ich miłość i jedność. Pamiętajmy o słowach Jezusa, które co dzień czytamy i rozważamy, aby one mogły w nas zadziałać właśnie w chwilach próby ze światem. Maryjo, oddana Panu Służebnico, wyproś nam tak szerokie serce, aby mógł w nas działać z mocą Duch Święty, który czyni wielkie rzeczy w maluczkich!