Poniedziałek 28 listopada

 

”Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.”

 

Ocenianie po pozorach to częsta ludzka „przypadłość”. Prawidłowiej dobry osąd ma Pan Bóg, On widzi więcej. Wiara setnika była niemal przekonaniem o tym, że Pan Jezus ma władzę i jeżeli chce, to może coś uczynić. Czy wierzysz Panu Bogu? Wiara w Niego nie wystarczy, bo wielu Go widziało 2000 lat temu, wiedzieli, że istnieje, ale Mu nie uwierzyli i nie zaufali. Rzymianin z dzisiejszej Ewangelii niezwykle szanował Pana Jezusa, który przecież był, Żydem, a przez wejście do domu poganina naraziłby się na rytualną nieczystość. Setnik nie rozumiał tego wszystkiego, ale respektował zasady innych. Czy ty szanujesz innych ludzi, mimo, że wydaje ci się, że postępują śmiesznie, nie po twojej myśli? Osąd zostawmy Panu Bogu i wierzmy z przekonaniem jak setnik.