Poniedziałek 28 sierpnia

 

”Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi.”

 

Nie wystarczy pozycja społeczna, aby być „kimś” w oczach Boga. To, co masz w sercu spełnia największa rolę. Często ludzie, którzy powinni być autorytetem, wzorem do naśladowania, wcale nimi nie są. Na pozór wydają się być prawdziwi, lecz w środku nie mają pokory. Zastanów się, czy jesteś prawdziwy? Czy traktujesz Pana Boga tylko jako „instytucję”, robisz co trzeba, ale żyjesz zupełnie inaczej? Może uczysz tego swoje dzieci? Wiara, to decyzja, aby pójść na całość, podążać za Bogiem. To nie może być tylko otoczka i tradycja. Panie, Ty jesteś prawdziwy, naucz nas być jak Ty…