Poniedziałek 29 Kwiecień

<< Tajemnice Królestwa objawione prostaczkom >>

Pan Bóg oczyszcza nas z grzechu krwią Swojego Syna i daje nadzieją na życie wieczne. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności . Wielką radością napełniają Jezusa ludzie prości , otwarci na Boga, przyjmujący Jego słowo bez zbędnych pytań, dociekań i komentarzy. Prostaczek w dzisiejszej Ewangelii to ten , który nie ufa swojej mądrości lecz słucha słów Boga. To właśnie takim ludziom objawia Pan tajemnice królestwa. Jezus jest pełen uczuć do Ojca i do tych którzy są obok Niego. Uczy nas Pan abyśmy wpierw budowali stabilny fundament naszego życia , w pełnym zaufaniu Bogu . Wszystko zależy od naszej wiary i decyzji pójścia za Jego głosem , bo to On daje nam każdego dnia moc i energię do postępowania zgodnie z wiarą , nadzieją i miłością. Jednak my często chcemy iść drogą prostą łatwą i bez przeszkód. Nie jest to dobre , bo życie stawia przed nami różne problemy i wyzwania . Jeżeli nie będziemy umieli pokonać małych przeszkód, wtedy te wielkie powalą nas na kolana , dlatego tak ważne jest stabilne życie , pełne zaufania Bogu . Pan zaprasza wszystkich utrudzonych, aby ich pokrzepić i umocnić. Dlatego jarzmo symbolizujące ciężary nie do uniesienia z Jezusem staje się lekkie , bo to Pan je dźwiga . Nam przynosi ukojenie . Dlatego radośnie śpiewajcie Bogu, naszej mocy, wykrzykujcie bogu Jakuba.