Poniedziałek 29 Maja

<<Oto Syn twój, oto Matka Twoja >>

Zanim się wszystko dokonało, uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją w nieustannym przywoływaniu Ducha Świętego. Jezus obiecał , że nie zostawi nas sierotami. Źródło naszego zbawienia wytrysnęło na Kalwarii. Krzyż nie był jednak ostatnim słowem. Jezus przed odejściem do Ojca skierował swoje słowa do tych , którzy byli Mu bliscy. Pod krzyżem otrzymaliśmy Matkę i życiodajne sakramenty chrztu i Eucharystii. To najbliżsi Jezusa otrzymali testament z krzyża. Tu nic się nie skończyło, ale wszystko się dokonało. Słowa Jezusa nie są wyrzutem, ale umocnieniem nas wszystkich. Właśnie teraz rozpoczął się czas kościoła i nowa egzystencja Pana na ziemi, w Jego mistycznym ciele. Tak też jest i z nami wypowiadamy ostatnie słowa tak jakby testament, a jednocześnie podsumowanie naszego życia na ziemi. Różny mają one charakter . Ostatnie słowa to przysłowiowa kropla nad „ i”, która kończy wszystko i zamyka nasze życie . Jesteśmy nie tylko świadkami ale i uczestnikami Bożego działania. Wkraczamy w nowe życie wraz z Maryją, od której możemy się wszystkiego uczyć . Oby ostatnie nasze słowa były uwielbieniem Boga za dar życia.