Poniedziałek 29 marca 

 

“Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?”

 

Czy wiesz wszystko najlepiej? Masz pojęcie, co jest w sercu drugiego człowieka? Jakie są twoje intencje? Czynisz dobre uczynki? Dlaczego? Zadaj sobie te pytania. Rozdawanie pieniędzy ubogim, pomoc im to piękna inicjatywa, spotykanie Jezusa w bliźnich, którzy potrzebują wsparcia. Jednak, jeżeli czynimy to, aby nas chwalono, już odebraliśmy nagrodę. Szczerość, pokora… Mimo różnych przeciwności losu, mimo plotek, uwielbiaj Jezusa w osobistej relacji. Piękny “zapach olejku” rozniesie się, będzie z tobą i udzieli się bliźnim. Czystym sercem uwielbiajmy Jezusa, bo On jest cały czysty i szczerze uwielbił Ojca, spełniając Jego wolę.