Poniedziałek 3 marca

„Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

 

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam o przykazaniach, by podkreślić, że są podstawą dla każdego, są takim ramowym szkieletem, bez którego nie da się zupełnie żyć w wierze. Jezus pragnie też, byśmy umieli zaryzykować, ufając bardziej Bogu, niż ludzkim zabezpieczeniom. Rzeczy doczesne to mają do siebie, że czynią człowieka coraz mniej wrażliwym na to, co pozaziemskie. Człowiek opływający w dobra tego świata staje się coraz mniej czuły na potrzeby drugich. Chrystus wzywa nas do oparcia się na Nim, aby idąc przez życie, osiągnąć życie wieczne. Jezu naucz nas, wsłuchiwać się w Twoje słowa, rozumieć i je wypełniać.