Poniedziałek 30 września

„Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.”

 

Każdy człowiek nosi w sobie podobieństwo do Stwórcy. Jezus również stał się człowiekiem, by ukazać w pełni zamysł Boży względem ludzi, których obraz został mocno zniekształcony przez grzech. Przyjęcie dziecka oznacza przyjęcie w naszym życiu postawy prostoty i ufności we wszystkim względem Boga Ojca. Taką postawę proponuje Jezus swoim apostołom, którzy zaczęli myśleć tylko po ludzku, w kluczu światowej wielkości. Wielkość Boga wyraża się w miłości i służbie. Przyjmij dziś miłość – klucz do wielkości w oczach Boga!