Poniedziałek 4 lutego

„Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie „legion”, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach.”

Powiedzenie „czyste sumienie jest najlepszą poduszką do snu” zawiera w sobie wielką prawdę. Każdy z nas doświadczył ciężaru grzechu, bólu oddalenia od Boga. Być może przyszło nam poznać uczucie zniewolenia grzechem tak silnego, że serce wypełnia się lękiem, czy jest dla nas jeszcze jakakolwiek nadzieja. A może właśnie dziś Ty jesteś w takim miejscu? Jezus, dając nam w darze ten dzień, przychodzi do nas w Słowie, by przypomnieć nam, że jedynie On jest Panem. Jedynie Jezus ma moc pokonać w nas wszystko, wyrwać z serca chwasty grzechu i zasadzić w ich miejsce miłość, wiarę i nadzieję. Niezależnie od tego w jak wiele problemów się wplątaliśmy, z jak wielkim złem mieliśmy do czynienia i jak bardzo źle czujemy się sami ze sobą – Jezus ma moc to przemienić. Uwierz. Na imię Jezusa zgina się każde kolano, pęka wszelkie zło. Pan dzisiaj każdego z nas pragnie „ubrać”, dać nam nowe zmysły – byśmy potrafili na nowo myśleć, czuć, widzieć. Nie według naszej ludzkiej miary, ale według Bożych „parametrów”. Wypełnij nas Panie swym Świętym Duchem, niech Twoja chwała w nas rozbrzmiewa, choć jesteśmy tak mali. Przemieniaj nas Panie, oczyszczaj. Bądź uwielbiony w każdym Twoim dziecku Boże.