Poniedziałek 6 Czerwca

 

<<Oto Syn Twój, oto Matka Twoja>>

Zesłanie Ducha Świętego jest początkiem misji kościoła. Apostołowie wraz z Maryją trwając jednomyślnie w wieczerniku na modlitwie, zostali Nim napełnieni. Gdy Jezus umierał na krzyżu z Jego boku wypłynęła krew i woda, dając swój początek sakramentom świętym. To właśnie na Golgocie narodził się kościół. Jezus wypełnił wolę Ojca w pełni. Nie wiele osób wytrwało przy Nim podczas ukrzyżowania. My też wiele razy doświadczamy umierania . Wiele sytuacji powoduje nasz smutek. Sieje się on kręgiem wokół nas. Tak też było z Jezusem . Wieki smutek ogarnął ziemię. Samotność to trudne chwile, choć pozwalają nam dotrzeć do centrum naszych serc . A pod krzyżem stała Maryja z kobietami i Jan . Krzyż symbol hańby, upodlenia, zniszczenia człowieka, dla chrześcijan jest symbolem zwycięstwa. To Jezus oddał Maryję Janowi, w testamencie z krzyża. Maryja stojąc pod krzyżem nic nie mogła zrobić Uczy nas Ona wierności, bezgranicznego zaufania Bogu i pokory. Bierzmy z Niej przykład Serce Pana naszego otwarte na Golgocie obdarza nas wszelkimi łaskami. Pan daje nam przymierze nowe i wieczne.