Poniedziałek 6 stycznia

„A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.”

W naszym życiu spotykamy się z osobami na różnych szczeblach społecznych, pełniących różne funkcje, sprawujących władzę. Każdego dnia mierzymy się z obowiązującymi powszechnie przepisami drogowymi i innymi, słuchamy rozkazów i poleceń swoich przełożonych. Te wszystkie zasady są potrzebne, by zachować pewien ład w społeczeństwie. Jednak na przykładzie dzisiejszej Ewangelii widzimy, że jest jeszcze inny, szalenie ważny wyznacznik tego, jak mamy postępować  – własne sumienie. Jeżeli nasze sumienie kształtujemy i opieramy na miłości do Jezusa, to właśnie ono ma być dla nas pierwszych prawem postępowania. Mędrcy ze wschodu nie wykonali polecenia heroda, bo po  spotkaniu z Jezusem mieli w sobie światło i ufność, które pozwoliły im kierować się wskazaniami, otrzymanymi we śnie. „Spotykajmy się” z Jezusem, trwajmy w Nim i Jego pytajmy o to, jak żyć. W Nim szukajmy rozwiązań i odpowiedzi na nasze troski i problemy. Jezu, otwórz nasze serca i napełnij nas Duchem Świętym, byśmy potrafili podążać za Twoimi natchnieniami.