Poniedziałek 7 lutego 

 

„A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.”

 

Czy wychodzisz Jezusowi na spotkanie? Czy wierzysz w to, że On ma moc, aby cię podnieść? Czy robisz wszystko, aby się z Nim spotkać? Czy ufasz mu tak, że nic nie może tego zaufania zachwiać? Jezus wychodzi dzisiaj ze Swoimi Uczniami do miejsc, gdzie same proszą się o uzdrowienie. Uzdrowienie, jednak, powinno za sobą nieść przemianę życia, myślenia. Co ci ze zdrowia fizycznego, gdy dusza zmierza ku zagładzie? Gdy składamy życzenia na urodziny, imieniny, Święta, życzymy zdrowia, bo on jest najważniejsze. Czy na pewno? Zdrowie jest pięknym darem, który trzeba szanować, ale nasza relacja z Dawcą zdrowia powinna być ważniejsza niż dar zdrowia. Prośmy o zdrowie, gdy nam go trzeba, ale o dar wiary jeszcze bardziej. Uwielbiajmy Pana w naszych słabościach, a łatwiej będzie nam przez nie przechodzić. On przyjdzie do ciebie, ale wyjdź Mu na spotkanie, otwórz swoje serce.