Poniedziałek 7 października

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”.

 

Poprzez opowieść o miłosiernym Samarytaninie Chrystus wskazuje, że pełnię życia osiąga się przez czyny płynące z miłości. Jezus identyfikuje się z potrzebującymi „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Miłość, która przynosi życie wieczne, to miłość, która dotyczy każdego kto potrzebuje naszego wsparcia. Dzisiejsza Ewangelia wskazuje, że sensem życia, fundamentem i najważniejszym przykazaniem jest miłość. Miłość w potrójnym wymiarze: Boga, bliźniego i siebie. Jezu, niech króluje w nas Twa miłość, niech nasze serce stanie się ołtarzem. Daj nam odwagę i umiejętność dostrzegania każdego kto potrzebuje naszego wsparcia.