Poniedziałek 8 listopada

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.” 

Każdego dnia spotykamy się z ludźmi i sytuacjami, które mogą wiązać się z różnymi pokusami. Potrzebujemy łaski Bożej mądrości, rozsądku i silnej woli, aby umieć te sytuacje zauważać i w nie nie wchodzić, nie dawać sobie przyzwolenia nawet na „małe” odstępstwa od wyznaczonej przykazaniami drogi. Jezus w Ewangelii ostrzega nas, że z pewnością z jakimiś zgorszeniami się w życiu spotkamy. Zadaniem dla nas jest nie tylko unikanie ich, ale przede wszystkim staranie, aby to nasze zachowania i postawy nie były gorszące dla innych. Dziś modne jest robienie tego, „co mi się podoba”, przecież „to moja sprawa”. Ale nie żyjemy w tym świecie sami. Nasze działania, zarówno te dobre jak i te złe, mają „zasięg” większy, niż nam się wydaje. Ludzie żyjący obok zauważają w nas czasem więcej, niż my sami. Dobry przykład pomnaża dobro, umacnia. Zły przykład, może tak samo zasiać wokół zło. Panie, pomóż nam dzisiaj przyjrzeć się sobie, czy w naszych przyzwyczajeniach i zachowaniach nie ma czegoś, co może innych odciągać od Boga. Daj nam łaskę skruchy i pragnienia poprawy, aby wyrzec się wszystkiego, co oddala od Ciebie.