Poniedziałek 9 grudnia

„Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa.”

 

W każdym z nas istnienie jakieś sparaliżowanie, fizyczne bądź duchowe, które uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Potrzeba nieraz, aby ktoś nas przyprowadził do Jezusa, by wszelkimi możliwymi sposobami doznać miłosierdzia, które dotyka nędzy człowieka. Obecność Emmanuela pośród nas potwierdza zapowiedzi proroków o czasach mesjańskich, w których chromi wyskoczą jak jeleń i język niemych wysoko krzyknie (Iz 35, 6). Każdy dzień jest okazją dla każdego z nas, by doświadczyć mocy Bożej, która jest w Jezusie. Przychodząc do Niego z każdym problemem, chorobą, udręką duszy, doświadczymy nowego narodzenia, które zmienia zupełnie myślenie i działanie w tym świecie. Moc Boża jest przeogromna! Bóg zaprasza Cię dziś, abyś oddał Mu swoją nędzę, by została przemieniona w bogactwo i pełnię zdrowia.